print

Publikácie na predaj

Od 1. 1. 2015 dochádza k zmene predajcu skrípt.  Vydavateľstvo UMB - Belianum. Predajňa na Tajovského 51,  Banská Bystrica.

Otváracie hodiny:

Pondelok: zatvorené

Utorok: 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Streda: 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Štvrtok: zatvorené

Piatok: 09:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

web stránka: http://publikacie.umb.sk/ 

QR kód  QR kód  od 1. 1. 2013 veľký výpredaj kníh. Zlacnených viac ako 70 publikácií! Jednotná cena 1,30 EUR.

 

vypredané  

   Stav k 01. 07. 2016:

 Academic discourse and Genre

ZAPLETALOVÁ, Gabriela:

Academic Discourse and the Genre of Research Article.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 234 strán.

ISBN 978-80-8083-809-6

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 8,25 EUR

   
 Affinitaten und

LAUKOVÁ, Jana:

Affinitäten und kontraste der sprachen.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2007. 152 strán.

ISBN 978-80-8083-442-5 

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,18 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Alternácie foném z aspektu diachrónie

MALÁ, Eva:

Alternácie foném z aspektu diachrónie.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2000. 102 strán.

ISBN 80-8055-370-X

Počet výtlačkov na predajni: 20

Cena za kus: 4,38 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov

KYSEĽOVÁ, Natália:

Areálové vzájomné vzťahy slovanských jazykov centrálnej zóny.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2002. 165 strán

IBSN 80-8055-644-X

Počet výtlačkov na predajni: 9

Cena za kus: 4,22 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Ausgewahlte aspekte

VAJÍČKOVÁ, Mária - ĎURICOVÁ, Alena - TUHÁRSKA, Zuzana:

Ausgewählte aspekte der fachtexte. 

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 110 strán.

ISBN 978-80-8083-834-8

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,02 EUR

 
 Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana:

Austriacizmy a helvetizmy v rakúskej a švajčiarskej dennej tlači z aspektu pluricentrického hodnotenia nemčiny.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2003. 132 strán

ISBN 80-8055-853-1

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 4,05 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 
Becoming a Teacher

HOMOLOVÁ, Eva

Becoming a Teacher.

Teaching Practice for 1st - 2nd MA Study Programme.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 56 strán

ISBN 978-80-557-0357-2

Počet výtlačkov na predajni: 18

Cena za kus: 2,86 EUR

 
 Bioenergetická kapacita

HLASICA, Dušan - JANČOKOVÁ, Ľudmila:

Bioenergetická kapacita a telesná identita basketbalistiek.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2002. 112 strán

ISBN 80-8055-708-X

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 3,42 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Bioetika ako profesionálna etika

KOVAĽOVÁ, Daniela - FOBEL, Pavol - ĎURČÍK, Vladimír - IGNJATOVIČOVÁ, Dana:

Bioetika ako akademická a profesionálna špecializácia.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 110 strán.

ISBN 978-80-8083-820-1

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 5,72 EUR

 
 Búranie múrov

ZEMANÍKOVÁ, Nadežda:

Búranie múrov.

Podoby a premeny východného Nemecka v nemeckej próze po roku 1989.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 246 strán.

ISBN 978-80-8083-856-0

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 9,16 EUR

 
 Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku. MALINIAK, Pavol:

Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku.

2. vyd.

Počet výtlačkov na predajni: 18

Cena za kus: 11,28 EUR

 

ŠLOSIAR Ján:

Dejiny filozofie človeka.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 130 strán.

ISBN 978-80-557-0575-0

Počet výtlačkov na predajni: 20

Cena za kus: 4,15 EUR

 
 Determinanty pregaduálnej prípravy učiteľov AJ

HOMOLOVÁ, Eva a kol.:

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 98 strán.

ISBN 978-80-557-0298-8

Počet výtlačkov na predajni: 14

Cena za kus: 3,09 EUR

 
Determinanty AJ 2

JAVORČÍKOVÁ, Jana, HOMOLOVÁ, Eva a kol.:

Determinanty pregraduálnej prípravy učiteľov anglického jazyka 2.

1. vyd. Banská Bystrica : FHV, 2013. 148 strán.

ISBN 978-80-557-0484-5

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,67 EUR

 
 Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka.

GÁLISOVÁ, Anna (eds).

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 160 strán.

ISBN 978-80-557-0441-8

Počet výtlačkov na predajni: 7

Cena za kus: 9,53 EUR

 
 

TUHÁRSKA, Zuzana:

Einführung in die stilistik 1 : (Begleitmaterial zum vorlesungsteil).

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 130 strán.

ISBN 978-80-557-0604-7

Počet výtlačkov na predajni: 24

Cena za kus: 2,55 EUR

 
 Expresívne syntaktické konštrukcie

FINDRA, Ján:

Expresívne syntaktické konštrukcie.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2004. 68 strán

ISBN 80-8055-916-3

Počet výtlačkov na predajni: 17

Cena za kus: 1,83 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Filologicko-filozofická príprava

KALAŠ, A. - WOLLNER, Ulrich:

Filologicko-filozofická príprava na lektúru 1. knihy Lucretiovej básne De rerum natura.

1. vyd. Bystrica : FF UMB, 2011. 84 strán.

ISBN 978-80-557-0229-2

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,34 EUR

 
 Francúzština pre komunikáciu v škole BARANOVÁ Elena:

Francúzština pre komunikáciu v škole.

Slovensko-francúzsky odborný slovník a odborná príručka.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 125 strán.

ISBN 978-80-8083-813-3

Počet výtlačkov na predajni: 20

Cena za kus: 2,72 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Grafémy a fonémy fancúzštiny

HOMOLKA, Ján:

Grafémy a fonémy francúzštiny.

Príručka francúzskej výsleovnosti.

1. vyd. Basnká Bystrica : FiF UMB, 2000. 123 strán

ISBN 80-8055-413-7

Počet výtlačkov na predajni: 49

Cena za kus: 10,32 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí.

KMEŤ, Miroslav:

Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí.

1. vyd. Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2010. 306 strán.

ISBN 978-963-88583-1-3

Počet výtlačkov na predajni: 6

Cena za kus: 8,65 EUR

 

FEŤKOVÁ, Katarína:

Hlasy spoza mechice. Vývoj a smerovanie americkej židovskej ženskej literatúry od začiatku 20. storočia po súčasnosť.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 98 strán.

ISBN 978-80-557-0610-8

Počet výtlačkov na predajni: 18

Cena za kus: 2,75 EUR

 
 Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš

GYÖRGY, Ladislav:

Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš.

1. vyd. Banská Bystrica : FHV, 2013. 192 strán.

ISBN 978-80-557-0482-1

Počet výtlačkov na predajni: 19

Cena za kus: 5,71 EUR

 
 

HÖHN, Eva:

Ingeborg Bachmannová. Poetika a poetologické smerovanie tvorby.

1. vyd. Banská Bystrica : FHV, 2013. 120 strán.

ISBN 978-80-557-0558-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 6,46 EUR

 
 Ingeborg Bachmanová

HÖHN, Eva:

Ingeborg Bachmannová. Recepcia a analýza trilógie druhy smrti.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 76 strán.

ISBN 978-80-557-0081-6

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,26 EUR

 
 Intgroducción al estudio del espanol

GONZÁLEZ, Lara Casnaño:

Intoducción al estudio del español.

Hisotria de su origen y desarrollo.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 90 strán.

ISBN 978-80-557-0242-1

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 7,10 EUR

 
 Jazyk a hodnotenie

DOLNÍK, Juraj:

Jazyk a hodnotenie.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 1999. 240 strán

ISBN 80-8055-301-7

Počet výtlačkov na predajni: 95

Cena za kus: 9,99 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Jazyk a štýl v slovenských zákonoch

ČULENOVÁ, Eva:

Jazyk a štýl v slovenských zákonoch.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 142 strán.

ISBN 978-80-557-0053-3

Počet výtlačkov na predajni: 21

Cena za kus: 4,18 EUR

 
Jazyk, matrica alebo plášť?

ČULENOVÁ, Eva:

Jazyk. Matrica alebo Plášť?

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 136 strán

ISBN 978-80-557-0409-8

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 3,71 EUR

 
Jazyková politika

ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana:

Jazyková politika v rakúskych printových médiách v kontexte pluricentrizmu a európskej jazykovej politiky.

 1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 128 strán

ISBN 978-80-557-0431-9

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 3,93 EUR

 
 Jazyk v kontextoch a v textoch

FINDRA, Ján:

Jazyk v kontextoch a v textoch.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009, 317 strán

ISBN 978-80-8083-924-6

Počet výtlačkov na predajni: 20

Cena za kus: 19,60 EUR

 
 Kapitoly z porovnávacej fonetiky

KATRENIAKOVÁ, Zdena - BOHUŠOVÁ, Zuzana:

Kapitoly z porovnávacej fonetiky.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2002. 91 strán.

ISBN 80-8055-622-9

Počet výtlačkov na predajni: 21

Cena za kus: 2,49 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Modráni Básne a piesne

Karol Alexander Modráni: Básne a piesne.

Editori: KOVÁČIK, Ľubomír - PRŠOVÁ, Eva.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 210 strán.

ISBN 978-80-557-0047-2

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 7,93 EUR

 
 K niektorým aspektom využitia nových médií vo výučbe cudzích jazykov

DAŇOVÁ, Mária - ŠTEFAŇÁKOVÁ, Jana:

K niektorým aspektom využitia nových médií vo výučbe cudzích jazykov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011 84 strán.

ISBN 978-80-557-0264-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 2,72 EUR

 
 Komparatistické a prekladové apsekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch

ŠUŠA, Ivan:

Komparatistické a prekladové aspekty v slovensko-talianskych medziliterárnych vzťahoch.

Gli aspetti comparativi e di traduzione nie rapporti interletterari slovacco-italiani.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 144 strán.

ISBN 978-80-557-0122-6

Počet výtlačkov na predajni: 10

Cena za kus: 4,73 EUR

 
 Komunikačná zručnosť hovorenia v populácii rómskych žiakov na 1. stupni ZŠ

GÁLISOVÁ, Anna:

Komunikačná zručnosť rozprávania u rómskych žiakov na 1. stupni základnej školy.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 212 strán.

ISBN 978-80-557-0057-1

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,12 EUR

 

NOVOTNÁ, Nadežda – VLADOVIČOVÁ, Nadežda – PALOVIČOVÁ Júlia:

Kreatívne a estetické pohybové činnosti a psychomotorika.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 96 strán.

ISBN 978-80-557-0579-8

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 2,05 EUR

 
Kto, čo, ako a za akých podmienok prekladá

DJOVČOŠ, Martin:

Kto, čo, ako a za akých podmienok prekladá: Prekladateľ v kontexte doby.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 163 strán.

ISBN 978-80-557-0436-4

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 8,31 EUR

 
 La poétique de la nature

ŠPERKOVÁ, Paulína:

La poétique de la nature dans les romans des François Mauriac.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 186 strán.

ISBN 978-80-8083-850-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,45 EUR

 
 Les discussion 1

CHOVANCOVÁ, Katarína:

Les Discussions en Direct Sur Internet.

Énonciation et Graphie. Volume 1.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 114 strán.

ISBN 978-80-8083-627-6

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 2,94 EUR

 
 Les discussion 2

CHOVANCOVÁ, Katarína:

Les Discussions en direct sur Internet.

Aspects pragmatiques. Volume 2.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 139 strán.

ISBN 978-80-083-785-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,29 EUR

 
 Literárna vnútorná emigrácia

MIŠKOVSKÁ, Jana:

Literárna vnútorná emigrácia.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 162 strán

ISBN 978-80-8033-647-4

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,04 EUR

 
 Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov

LENČOVÁ, Ivica:

Literárny artefakt vo výučbe cudzích jazykov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 200 strán.

ISBN 978-80-8083-572-9

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,05 EUR

 
 Litovské kultúrne štúdiá 1

KAČIUŠKIENÉ, Genovaité - BÁLINTOVÁ, Helena:

Lietuvos kultúros studijos 1.

Litovské kultúrne štúdiá 1.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 122 strán.

ISBN 978-80-557-0191-2

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,35 EUR

 
 Medzi poetikou a interpretáciou

JANČOVIČ, Ivan:

Medzi poetikou a interpretáciou.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 149 strán.

ISBN 978-80-8083-978-9

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 4,11 EUR

 
 

URBANCOVÁ Lujza:

Mestská reč vo Zvolene.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 161 strán.

ISBN 978-80-557-0630-6

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 2,38

 
 Morfologicko-syntaktické a textové apsekty nemeckého právneho jazyka

ĎURICOVÁ, Alena:

Morfologicko-syntaktické a textové aspekty nemeckého právneho jazyka.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2003. 64 strán.

ISBN 80-8055-799-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 2,69 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 

 JAKUBÍK, Henrich

 MY & ONI.

 Fenomén židovstva v slovenskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia.

 1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 152 strán.

 ISBN 978-80-557-0410-4

 Počet výtlačkov na predajni: 5

 Cena za kus: 4,28 EUR

 
 Nácvik plaveckých spôsobov v praxi

MANDZÁK, Peter - BENCE, Matej - MANDZÁKOVÁ, Martina - POPELKA, Jaroslav - TONHAUSEROVÁ, Zuzana

Nácvik plaveckých spôsobov v praxi.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 115 strán

ISBN 978-80-557-0310-7

Počet výtlačkov na predajni: 6

Cena za kus: 3,29 EUR

 
 Na margo dvoch storočí

KMEŤ, Miroslav:

Na margo dvoch storočí. Štúdie zo slovenských dejín 19. a 20. storočia. 

1. vyd. Békéscsaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, 2010. 228 strán.

ISBN 978-963-88583-3-7

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,49 EUR

 
 Naratívny konštruktivizmus

ŠUCH, Juraj:

Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita.

1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, 2010. 234 strán.

ISBN 978-80-7368-935-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,92 EUR

 
 Ne/lásky matiek a dcér

FEŤKOVÁ, Katarína:

Ne/lásky matiek a dcér.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2006. 151. strán.

ISBN 80-8083-348-6

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 8,40 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Nelekomočné

NOVOTNÁ, Naďa - VLADOVIČOVÁ, Naďa:

Nelokomočné pohybové zručnosti a manipulačné, pohybové a prípravné športové hry.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 102. strán.

ISBN 978-80-557-0408-1

Počet výtlačkov na predajni: 2

Cena za kus: 3,80 EUR

 
 Nevítaný hosť

LIČKO, Roman:

Nevítaný hosť.

Milan Hodža v dokumentoch americkej vlády v rokoch 1941 - 1944.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 162 strán.

ISBN 978-80-557-0056-4

Počet výtlačkov na predajni: 23

Cena za kus: 5,70 EUR

 
 Old English Grammar

MALÁ, Eva:

Old English Grammar.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 1999. 160 strán.

ISBN 80-8055-302-5

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 6,31 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Orientačný potenciál

SCHWARZOVÁ, Eva:

Orientačný potenciál motivácie domácich lekárskych termínov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 162 strán.

ISBN 978-80-557-0061-8

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 8,68 EUR

 
Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia.

TOMEČEK Oto a kol.:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia.

1. vyd. Banská Bystrica : FHV, 2009, 165 strán.

ISBN 978-80-8083-915-4

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 10,79 EUR

 

BRTKOVÁ, K.:

Osobnosť Márie Rázusovej-Martákovej na pozadí recepčnej tradície.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 112 strán.

ISBN 978-80-557-0592-7

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 1,65 EUR

 
 Outils de linguistique

CHOVANCOVÁ, Katarína:

Outils de linguistique pragmatique.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 80 strán.

ISBN 978-80-557-0209-4

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,18 EUR

 

 
 Pedagogické hodnotenie viacročnej prípravy

PAUGSCHOVÁ, Božena - ONDRÁČEK, Jan:

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy reprezentantky SR v biatlone

1. vyd. Brno : MU FSS - Banská Bystrica : FF UMB, 2007. 80 strán.

ISBN 978-80-210-4436-4

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 3,78 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Pedagogické hodnotenie viacročnej prípravy

ČILLÍK, Ivan:

Pedagogické hodnotenie viacročnej športovej prípravy v behu na 400 metrov žien.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2000. 84 strán.

ISBN 80-8055-460-9

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 2,26 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 

ČULENOVÁ, Eva:

Plynutie roka v slovenskom jazykovom obraze sveta.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 230 strán.

ISBN 978-80-557-0565-1

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 4,18 EUR

 
 Pod dohľadom spravodajských služieb

LIČKO, Roman:

Pod dohľadom spravodajských služieb.

Americká vláda a slovenská otázka v USA v rokoch 1939 - 1945.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 162 strán.

ISBN 978-80-8083-644-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 6,30 EUR

 
Podoby outsiderstva

BARIAKOVÁ, Zuzana:

Podoby outsiderstva v literatúre pre deti a mládež.

1.vyd. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. 126 strán.

ISBN 978-80-7464-134-3

Počet Výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 5,41 EUR

 
 Poetika nonkonformnej vojnovej/povstaleckej prózy

KRNOVÁ, Kristína:

Poetika nonkonformnej vojnovej/povstaleckej prózy

(K problematike historickej poetiky)

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009, 126 strán.

ISBN 978-80-8083-907-9

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 4,60 EUR

 

POPELKA, Jaroslav:

Porovnanie taktického a technického prístupu vyučovania vo volejbale, na zmeny úrovne výkonnosti 13 – 14 ročných žiakov základných škôl.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 106 strán.

ISBN 978-80-557-0570-5.

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 1,56

 
 Prezentovanie rodovvých rol

JESENSKÁ, Petra:

Prezentovanie rodových rol a stereotypov vo vybraných učebniciach anglického jazyka.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009, 161 strán.

ISBN 978-80-8083-746-4

Počet výtlačkov na predajni: 25

Cena za kus: 4,21 EUR

 
 Príprava mladých futbalistov

NEMEC, Miroslav:

Príprava mladých futbalistov na školách a v oddieloch.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2002. 104 strán.

ISBN 80-8055-707-1

Počet výtlačkov na predajni: 16

Cena za kus: 3,19 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Problém epistéme v antike

Wollner, Ulrich a kol.:

Problém epistémé v antike. Vzťah medzi theóretiké, praktiké a poietiké.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 186 strán.

ISBN 978-80-8083-659-7

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 6,59 EUR

 
 Problém hraníc

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou I.

Editori: ŠUCH, Juraj - TALIGA, Miloš.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2007. 222 strán.

ISBN 978-80-8083-461-6

Počet výtlačkov na predajni: 10

Cena za kus: 8,03 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Problém utrpenia v živote súčasného človeka

PALENČÁR, Marian:

Problém utrpenia v živote súčasného človeka.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 260 strán.

ISBN 978-80-557-0279-7

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 11,97 EUR

 
 Problém utrpenia vo filozofii a vede

Problém utrpenia vo filozofii a vede.

PALENČÁR, Mariaán, ŠABOVÁ, Monika - editori.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 116 strán.

ISBN 978-80-557-0117-2

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 4,87 EUR

 
 Problém zmyslu dejín a histórie

ŠUCH, Juraj:

Problém zmyslu dejín a histórie v druhej polovici 20. storočia.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 70 strán.

ISBN 978-80-557-0297-1

Počet výtlačkov na predajni: 23

Cena za kus: 3,06 EUR

 
 Profil Pavla Hrúza

PLUTKO, Pavol:

Profil Pavla Hrúza. Štúdie o autorovi a próze.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 1998.

ISBN 80-8055-158-8

Počet výtlačkov na predajni: 50

Cena za kus: 0,70 EUR

Výpredajová cena: 0,70 EUR

 
 Profily prominentných osobností americkje dramatiky Eugen

JAVORČÍKOVÁ, Jana:

Profily prominentných osobností americkej dramatiky Eugen O'Neill.

1.vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2004. 96 strán

ISBN 80-8055-990-2

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 2,62 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Przejawy

OLCHOWA, Gabriela:

Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań Szymona Starowolskiego.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2007. 176 strán

ISBN 978-80-8083-415-9

Počet výtlačkov na predajni: 8

Cena za kus: 5,94 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Razgovornik

KOVÁČOVÁ, Marta - KYSEĽOVÁ, Matália - KRČKOVÁ, Margaréta - BRTKOVÁ, Kamila:

Razgovornik (РАЗГОВОРНИК).

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2000. 203 strán

ISBN 80-8055-414-5

Počet výtlačkov na predajni: 80

Cena za kus: 12,85 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Regionalizmus

LOMENČÍK, Július:

Regionalizmus. Prostriedok komunikácie v škole.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2000. 112 strán

ISBN 80-8055-411-0

Počet výtlačkov na predajni: 18

Cena za kus: 8,23 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Romantika hľadania

ČERVEŇÁK, Andrej:

Romantika hľadania.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2005, 132 strán.

ISBN 80-8033-180-7

Počet výtlačkov na predajni: 33

Cena za kus: 4,55 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Rozvoj pohybovo-hudobných schopností

PALOVIČOVÁ, Júlia:

Rozvoj hudobno-pohybových schopností prostredníctvom rytmickej gymnastiky a ľudových tancov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2006. 140 strán.

ISBN 80-8083-294-3

Počet výtlačkov na predajni: 31

Cena za kus: 3,85 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky

PRŠOVÁ, Eva:

Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 182 strán.

ISBN 978-80-557-0058-8

Počet výtlačkov na predajni: 23

Cena za kus: 5,39 EUR

 
Sakrálne v literatúre

KOVÁČIK, Ľubomír:

Sakrálne v literatúre.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 94 strán.

ISBN 978-80-557-0427-2

Počet výtlačkov na predajni: 16

Cena za kus: 3,09 EUR

 
 Sémantika v slovotvorbe   

DOBRÍK, Zdenko:

Sémantika v slovotvorbe slovenčiny a nemčiny.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 100 strán.

ISBN 978-80-557-0060-1

Počet výtlačkov na predajni: 19

Cena za kus: 5,97 EUR

 
 Skúšanie ústneho prejavu

ŠTULRAJEROVÁ, Milena.

Skúšanie ústneho prejavu v cudzom jazyku.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 103 strán.

ISBN 978-80-8083-636-8

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 2,94 EUR

 
 slovensko-španielsky frazeologický slovník

TRUP, Ladislav:

Slovensko-španielsky frazeologický slovník.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 1999. 352 strán.

ISBN 80-8055-177-4

Počet výtlačkov na predajni: 38

Cena za kus: 22,11 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Slovesný dej a jeho vyjadrenie

GYÖRGY, Ladislav:

Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty.
1. vyd. Banská Bystrica : FHV, 2013. 112 strán.

ISBN 978-80-557-0483-8

Počet výtlačkov na predajni: 28

Cena za kus: 4,15

 
 Smiech, slzy a svet komiky

JANČOVIČ, Ivan et. all.

Smiech, slzy a svet komiky.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 368 strán.

ISBN 978-80-557-0147-9

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 8,74 EUR

 
 Sociálny kontext onymie

KRŠKO, Jaromír - IMRICHOVÁ, Mária - ODALOŠ, Pavol:

Sociálny kontext onymie

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, PF UMB, 2006. 130 strán.

ISBN 80-8083-195-5

Počet výtlačkov na predajni: 10

Cena za kus: 3,45 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 soren

BIELIKOVÁ, Mária:

Sören Kierkegaard und Hermann Hesses Schaffen.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 1998, 55 strán.

ISBN 80-8055-192-8

Počet výtlačkov na predajni: 3

Cena za kus: 0,76 EUR

Výpredajová cena: 0,76 EUR

 
 Special Educational Proposals

KOLLÁROVÁ, Ema - MALÁ, Eva:

Special Educational Proposals.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2001, 137 strán.

ISBN 80-8055-483-8

Počet výtlačkov na predajni: 43

Cena za kus: 4,22 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu

MOLNÁROVÁ, Eva:

Spoločensko-politická lexika z kontrastívneho aspektu.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 110 strán.

ISBN 978-80-557-0583-5

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 1,88 EUR

 
Statiky v slovenčine a nemčine

MINÁRIK, Marián - TUHÁRSKA, Zuzana:

Statika v slovenčine a nemčine.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 133 strán.

ISBN 978-80-557-0406-7

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 7,20 EUR

 
 Strečingové cvičenia na rozvoj

MANDZÁKOVÁ, Martina:

Strečingové cvičenia na rozvoj kĺbovej pohyblivosti plavcov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 140 strán

ISBN 978-80-8083-723-5

Počet výtlačkov na predajni: 14

Cena za kus: 3,60 EUR

 
 Stručný prehľad talianskej fonetiky

KĽAČANSKÝ, Ladislav:

Stručný prehľad talianskej fonetiky a fonológie.

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2000. 80 strán

ISBN 80-8055-310-6

Počet výtlačkov na predajni: 44

Cena za kus: 5,71 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Substantívne anglicizmy

MALÁ, Eva:

Substantívne anglicizmy (a ich analýza v ruskom jazyku)

1. vyd. Banská Bystrica : FiF UMB, 2003. 106 strán

ISBN 80-8055-769-1

Počet výtlačkov na predajni: 11

Cena za kus: 3,09 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Súčasný stav a nové trendy

KOMPÁN, Jaroslav - SUCHOMEL, Aleš - ŠTIHEC, Jože - KARPLJUK, Damir - VIDEMŠEK, Mateja - MANDZÁKOVÁ, Martina - KOLODZEJOVÁ, Petra:

Súčasný stav a nové trendy vhodnotení telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov základných škôl.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 206 strán

ISBN 978-80-8083-887-4

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 4,00 EUR

 
 Synchrónno-diachrónne paramtere posesívnosti v slovenčine

CHOMOVÁ, Alexandra:

Synchrónno-diachrónne parametre posesívnosti v slovenčine.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 278 strán

ISBN 978-80-557-0267-4

Počet výtlačkov na predajni: 13

Cena za kus: 5,36 EUR

 
 Syntaktická osobitosť nemčiny

DAŇOVÁ, Mária:

Syntaktická osobitosť nemčiny - vetná rámcová konštrucia a jej uvoľňovanie.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 90 strán

ISBN 978-80-8083-858-4

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 3,42 EUR

 
 Športová príprava a súťaženie v chôdzi na 50 km

PUPIŚ, Martin:

Športová príprava a súťaženie v chôdzi na 50 km.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2009. 93 strán.

ISBN 978-80-8083-888-1

Počet výtlačkov na predajni: 6

Cena za kus: 2,96 EUR

 
 Stylistická príznakovosť

ŠTULAJTEROVÁ, Alena:

Štylistická príznakovosť pomlčkových signálov v angličtine.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2004. 89 strán.

ISBN 80-8055-984-8

Počet výtlačkov na predajni: 14

Cena za kus: 2,46 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Taliansko. vybrané kapitoly z politiky ...

PRANDO, Patrizia - ŠUŠA, Ivan

TALIANSKO. Vybrané kapitoly z politiky, straníckeho systému a politickej komunikácie.

1. vyd. Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2012. 130 strán.

ISBN 978-80-557-0348-0

Počet výtlačkov na predajni: 8

Cena za kus: 4,64 EUR

 

 Vlasta Křečková:

 Terminologie & Linguistique.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 115 strán.

ISBN 978-80-557-0398-5

Počet výtlačkov na predajni: 22

Cena za kus: 4,22 EUR

 
 Termilogógia slovies

Terminológia slovies

(slovensko - španielsko - francúzsko - taliansky výkladový slovník).

Kolektív autorov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 235 strán.

ISBN 978-80-557-0293-3

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 24,08 EUR

 
 Typologické paralely

GOLEMA, Martin.

Typologické paralely túžby po dokonalom jazyku.

Spory o spisovnú slovenčinu v 19. storočí a byzantská ikonodúlia.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 90 strán

ISBN 978-80-557-0439-5

Počet výtlačkov v predajni: 15

Cena za kus: 3,47 EUR

 
 Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka

HOMOLOVÁ, Eva:

Učiteľské a žiacke roly na hodine cudzieho jazyka.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2004. 152 strán.

ISBN 80-8055-993-7

Počet výtlačkov na predajni: 12

Cena za kus: 4,15 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Umelecké zobrazenie človeka

REPOŇ, Anton:

Umelecké zobrazenie človeka v románovom svete I. S. Turgeneva.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 152 strán.

ISBN 978-80-557-0248-3

Počet výtlačkov na predajni: 20

Cena za kus: 4,04 EUR

 
 Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania

HOMOLOVÁ, Eva:

Uplatňovanie princípov komunikatívneho vyučovania prostredníctvom učiteľských rol.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2003. 68 strán

ISBN 80-8055-764-0

Počet výtlačkov na predajni: 6

Cena za kus: 2,12

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 

KRŠKO Jaromír:

Úvod do toponomastiky.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB - Belianum, FF UMB, 2014. 176 strán.

ISBN 978-80-557-0729-7

Počet výtlačkov na predajni: 9

Cena za kus: 2,34 EUR

 
 Volejbal

KUČERA, Marian:

Volejbal. Intraindividuálne sledovanie hry vrcholovej nahrávačky vo volejbale.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 104 strán.

ISBN 978-80-8033-669-6

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 3,06 EUR

 
 Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok

JURČÁKOVÁ, Edita:

Vplyv bratov Grimmovcov na zberateľov ľudových rozprávok v nemecky hovoriacich krajinách v 1. polovici 19. storočia.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2007. 79 strán

ISBN 978-80-8083-460-9

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 5,51 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 
 Vyply pohybového programu

JURAŠKOVÁ, Želmíra - BARTÍK, Pavol:

Vplyv pohybového programu na držanie tela a svalovú nerovnováhu žiakov 1. stupňa základnej školy.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 172 strán

ISBN 978-80-8083-983-3

Počet výtlačkov na predajni: 6

Cena za kus: 6,20 EUR

 

 
 

KRAFČÍK, Ján – GÖRNER:

Vplyv športovo-pohybových aktivít a životného štýlu na kvalitu života vysokoškolskej populácie.
1. vyd. Banská Bystrica : FHV, 2013. 116 strán.

ISBN 978-80-557-0550-7

Počet výtlačkov na predajni: 5

Cena za kus: 3,15 EUR

 
 Vplyv tréningového a pretekového

Vplyv tréningového a pretekového zaťaženia na odozvu organizmu v atletike a biatlone.

Editor: ČILLÍK, Ivan.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2005.128 strán

ISBN 80-8083-149-1

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 4,08 EUR

Výpredajová cena: 1,30 EUR

 

ČILLÍK Ivan a kol.:

Všeobecná pohybová výkonnosť a telesný vývin žiakov 1. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici v školskom roku 2012/2013.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 102 strán.

ISBN 978-80-557-0633-7

Počet výtlačkov na predajni: 4

Cena za kus: 1,48

 
 Vybrané aspekty práce

DAŇOVÁ Mária:

Vybrané aspekty práce s gramatikou vo výučbe cudzích jazykov.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2008. 95 strán.

ISBN 978-80-8083-630-6

Počet výtlačkov na predajni: 8

Cena za kus: 3,40 EUR

 
 Vybrané kapitoly zo sémantiky

ZÁZRIVCOVÁ, Monika:

Vybrané kapitoly zo sémantiky.

1. vyd. Bystrica : FF UMB, 2011. 74 strán.

ISBN 978-80-557-0241-4

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 3,91 EUR

 
 

HOMOLOVÁ, Eva – IVANČÍKOVÁ, Ivana:

Výučba angličtiny žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia a špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

2. časť Výučba angličtiny žiakov s autizmom.

1. vyd. Hradec Králové – Gaudeamus, 2013. 86 strán.
ISBN 978-80-7435-278-2

Počet výtlačkov na predajni: 9

Cena za kus: 5,19

 
 Základy športovej metrológie

BENCE, Ladislav - ROZIM, Robert:

Základy športovej metrológie. Učebné texty

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2010. 110 strán.

ISBN 978-80-8083-969-7

Počet výtlačkov na predajni: 8

Cena za kus: 2,77 EUR

 
 Zberatelia ľudových

JURČÁKOVÁ, Edita:

Zberatelia ľudových rozprávok v nemecky hovoriacich krajinách v 2. polovici 19. storočia.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 69 strán.

ISBN 978-80-557-0397-8

Počet výtlačkov na predajni: 10

Cena za kus: 2,79 EUR

 
 Zmeny úrovne gymnastických zručností

KREMNICKÝ, Juraj:

Zmeny úrovne osvojovania si gymnastických zručností v priebehu ročného tréningového cyklu.

1. vyd. Ústí nad labem : PF UJEP, 2010. 156 strán.

ISBN 978-80-7414-275-8

Počet výtlačkov na predajni: 15

Cena za kus: 7,40 EUR

 
 

TATÁR, Jozef:

Z poézie troch storočí.

1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB – Belianum, FHV UMB, 2013. 128 strán.

ISBN 978-80-557-0568-2

Počet výtlačkov na predajni: 6

Cena za kus: 1,87 EUR

 
 Zázraky v orechovej škrupinke

BILOVESKÝ, Vladimír:

Zázraky v orechovej škrupinke.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2011. 160 strán.

ISBN 978-80-557-0249-0

Počet výtlačkov na predajni: 8

Cena za kus: 5,31 EUR

 
Zu Syntax

DAŇOVÁ, Mária:

Zur Syntax der Nebensätze.

1. vyd. Banská Bystrica : FF UMB, 2012. 72 strán.

ISBN 978-80-557-0429-6

Počet výtlačkov na predajni: 10

Cena za kus: 2,36 EUR

 
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry