print

Výročné správy edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FF UMB v roku 2014

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FF UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2013 

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2012 

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

 


Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2011 

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2010 

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2009

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2008

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 2. Tabuľkový prehľad
 3. Financovanie edičnej činnosti

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2007

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB & Tabuľkový prehľad
 2. Prehľad vydaných publikácií u iných vydavateľov
 3. Financovanie edičnej činnosti (tabuľka)
 4. Financovanie edičnej činnosti (graf)

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2006

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB & Tabuľkový prehľad
 2. Prehľad vydaných publikácií u iných vydavateľov
 3. Financovanie edičnej činnosti (tabuľka)
 4. Financovanie edičnej činnosti (graf)

 


Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2005

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB & Tabuľkový prehľad
 2. Prehľad vydaných publikácií u iných vydavateľov
 3. Financovanie edičnej činnosti (tabuľka)
 4. Financovanie edičnej činnosti (graf)

Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2004

Prílohy:

 1. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB & Tabuľkový prehľad
 2. Prehľad vydaných publikácií u iných vydavateľov
 3. Financovanie edičnej činnosti (tabuľka)
 4. Financovanie edičnej činnosti (graf)

 


Správa o edičnej činnosti FFHVUMB v roku 2003

Prílohy:

 1. Tabuľkový prehľad
 2. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 3. Prehľad vydaných publikácií u iných vydavateľov
 4. Financovanie edičnej činnosti (tabuľka)
 5. Financovanie edičnej činnosti (graf)

 


Správa o edičnej činnosti FHV UMB v roku 2002

Prílohy:

 1. Tabuľkový prehľad
 2. Prehľad vydaných publikácií na FHV UMB
 3. Prehľad vydaných publikácií s ISBN
 4. Prehľad vydaných publikácií u iných vydavateľov
 5. Schválené tituly Edičnou komisiou na rok 2002
 6. Financovanie edičnej činnosti (graf a tabuľka)
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry