print

Cena dekana

Vážení kolegovia,

rozhodol som sa oživiť tradíciu udeľovania Ceny dekana a tak oceniť významné publikačné počiny tvorivých zamestnancov našej fakulty. Naposledy bola Cena dekana na našej fakulte udelená v roku 2005 doc. PhDr. Eve Homolovej, PhD.

Som presvedčený, že sa medzi nami nachádza množstvo kandidátov, ktorí by mohli byť na túto Cenu nominovaní, a budem rád, ak sa o Cenu dekana budete uchádzať.

 

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.

dekan FF UMB

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry