RSS RSS print

EUROFONDY: Nové operačné programy pre 2014 - 2020

Kam potečú eurofondy?
http://www.euractiv.sk/rozpocet-eu-2014-2020/clanok/kam-potecu-eurofondy-020771

Členské štáty by mali do júna 2013 predložiť prvý návrh nových operačných programov. V septembri sa očakáva schválenie nariadení. Mení sa aj Centrálny koordinačný orgán pre eurofondy.

Slovensko bude čerpať eurofondy prostredníctvom šiestich základných operačných programov:

1. Výskum a inovácie,
2. Kvalita životného prostredia,
3. Integrovaná infraštruktúra,
4. Integrovaný regionálny operačný program,
5. Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia,
6. Efektívna verejná správa.
Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka, Rybné hospodárstvo, Európska územná spolupráca a program INTERACT, ktoré sú riadené na základe špecifických usmernení EK.

Od apríla 2013 sa na Slovensku zmenil Centrálny koordinačný orgán (CKO) pre eurofondy. Po schválení zmeny kompetenčného zákona v parlamente využívanie peňazí Európskej únie koordinuje Úrad vlády SR namiesto ministerstva dopravy.

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry