RSS RSS print

INTERREG SK - PL: prvý výber projektov

Bolo ukončené formálne hodnotenie a hodnotenie oprávnenosti predložených žiadostí o finančný príspevok vlajkových projektov.

Štyri predložené projekty prešli pozitívne formálnym hodnotením a hodnotením oprávnenosti a budú ďalej podrobené technickému a vecnému hodnoteniu:

1. Vzdelávanie bez hraníc (Województwo Małopolskie)
2. Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa (Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z o.o.)
3. Kúpele poľsko- slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1. etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu (Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie)
4. Svätomariánska púť ("Svetlo z východu") (Prešovský samosprávny kraj)

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry