RSS RSS print

Rok Ľudovíta Štúra 2015 - podporené žiadosti

Projekty podporené z dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v rámci svojho dotačného systému podporilo v roku 2014 spolu 18 projektov týkajúcich sa dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra a pôsobenia štúrovcov v celkovej výške 47 090 eur.

Zoznam podporených projektov v prílohe.

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry