RSS RSS print

Výsledky hodnotenia projektov Vyšehradský fond - Small grants k 1.6.2015

Medzinárodný vyšehradský fond

Small grants - podávané k 1.6.2015

V prílohe sa nachádza zoznam finančne podporených projektov.

Za FF UMB boli k tomuto termínu podané tieto žiadosti:

Maliniak Pavol, PhDr., PhD. The Galician–Volhynian Chronicle as a Mirror of Intercultural Communication
Fobel Pavel, prof. PhDr., PhD. The role of CSR in business management processes - an international scientific and research panel
Klimová Katarína, Mgr., PhD. Languages, Literatures and Identities in Contact

Projekt "Languages, Literatures and Identities in Contact" bol podaný v pozícii koordinátora, ďalšie 2 v pozícii spoluriešiteľa. Projekty v tomto kole finančnú podporu nezískali.

 

Prílohy ku stránke:
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry