RSS RSS print

Zmena názvu ASFEU na Výskumnú agentúru (VA)

S ucinnostou od 1. jula 2015 dochadza na zaklade Dodatku c. 3 k Zriadovacej listine ASFEU k zmene nazvu Agentury Ministerstva skolstva, vedy, vyskumu a sportu SR pre strukturalne fondy EU (ASFEU) na novy nazov Vyskumna agentura, so skratenym nazvom „VA“.  Vsetky ostatne udaje, ako napriklad adresa sidla, identifikacne cislo (ICO) alebo cisla bankovych uctov zostavaju nezmenene. Dodatky k existujucim zmluvam sa z dovodu zmeny nazvu uzatvarat nebudu. Tato zmena nema vplyv na uzatvorene pravne vztahy a teda vsetky prava a povinnosti z nich vyplyvajuce zostavaju zachovane bezo zmien.

Postupne bude novy nazov aj nove logo Vyskumnej agentury integrovane do vsetkych komunikacnych zdrojov, vratane noveho weboveho sidla. Do zaciatku jeho sprevadzkovania budu vsetky relevantne informacie pre prijimatelov NFP operacnych programov Vzdelavanie a Vyskum a vyvoj nadalej zverejnovane na webovom sidle www.asfeu.sk. Mailove adresy opv@asfeu.sk, opvav@asfeu.sk a info@asfeu.sk budu postupne nahradene novymi adresami – info@vyskumnaagentura.sk a va@vyskumnaagentura.sk. O planovanych zmenach, terminoch a dalsich aktivitach, viaz anych na zmenu nazvu budeme vcas informovat.

Zaroven vam odporucame sledovat webove sidlo www.asfeu.sk .

03.07.2015

V zmysle zmeny názvu ASFEU na Výskumnú agentúru  uvádzame k dispozícii logá, ktoré je potrebné od 1.7.2015 zapracovať zo strany prijímateľov NFP do vzájomnej komunikácie, do korešpondencie a procesu implementácie projektov operačného programu Vzdelávanie a operačného programu Výskum a vývoj. Výskumná agentúra má skratku VA.

Farebnosť je: Pantone Relfex blue, CMYK ( C100 M80 Y0 K0) , RGB   (R0 G50 B153)

Logo Výskumnej agentúry v JPG formáte vo farebnej verzii:

 

Logo Výskumnej agentúry v JPG formáte v čierno-bielej verzii:

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry