RSS Odoberať výzvy print

Medzinárodný vyšehradský fond - malé a štandardné granty "vyšehradské granty" (od 05/2016 rovnaké termíny pre obidva typy grantov)

Grantové programy

Termíny na podávanie grantov                                                                                                                                                                    

Malé granty (do 6 000 EUR) majú termíny odovzdania: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.                                                                                                       

Štandardné granty (od 6 001 EUR) majú termíny odovzdania: 1.3., 1.6., 1.9., 1.12.                                                                                                       

Strategické granty – termín odovzdania je 15.5.                                                                                                                

Trvanie grantov                                                                                                                                                                                                

Malé granty (do 6 000 EUR) - 6 mesiacov                                                                                                                                                   

Štandardné granty (od 5001 EUR) - 12 mesiacov                                                                                                                                          

Strategické granty – 12 až 36 mesiacov

Projekty financované v rámci grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich šiestich kategórií:
  1. kultúrna spolupráca,
  2. vedecká výmena a výskum,
  3. vzdelávanie,
  4. výmeny mládeže,
  5. cezhraničná spolupráca,
  6. podpora v oblasti cestovného ruchu.

S výnimkou cezhraničnej spolupráce musia byť do projektu zapojené subjekty z najmenej troch krajín Vyšehradskej skupiny (V4), krajiny (Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) (napr. V4 organizátor a aspoň dva partnermi V4), odporúča sa však, aby zahŕňal partnerov zo všetkých krajín V4. Každá organizácia alebo fyzická osoba na svete (s výnimkou inštitúcií, ktoré sú priamo financované zo štátneho rozpočtu) je oprávnená na financovanie za predpokladu, že navrhovaný projekt spĺňa vyšehradské funkcie.

Väčšina príjemcov sú mimovládne organizácie (MVO), obce a školy alebo iné verejné inštitúcie. Fond pokrýva až 80 % celkových projektových nákladov, zvyšnú časť tvorí peňažný, resp. nepeňažný vklad žiadateľa, alebo vecné príspevky ďalších subjektov. 


Viac tu: http://eurofondy.webnode.sk/visegrad-fund/

http://visegradfund.org/home/

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry