Zamestnanci Filozofickej Fakulty

Vyhľadávanie užívateľov
doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. PaedDr. Štefan ADAMČÁK, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Docent 
Stefan.Adamcak@umb.sk
č.33 
048 446 7553
Prof. PhDr. Alabán František, CSc. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. PhDr. Alabán František, CSc.
Vedúci katedry, Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
frantisek.alaban@umb.sk
225 
048 446 4138
PhDr. Lucia Allmanová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Lucia Allmanová
Referentka 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Lucia.Allmanova@umb.sk
14 
048 446 7621
prof. Massimo Arcangeli, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Massimo Arcangeli, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Profesor 
massimo.arcangeli@umb.sk
K126 (Tajovského 51) 
048 446 5126
PhDr. Ardamica Zorán, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Ardamica Zorán, PhD.
Vysokoškolský učiteľ 
Odborný asistent 
Zoran.Ardamica@umb.sk
226 
048 446 4148
Mgr. Marianna Bachledová | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Marianna Bachledová
Doktorandka, Projektová manažérka Prekladateľskej a tlmočníckej spoločnosti FF UMB 
 
marianna.bachledova@umb.sk
K019 
048 446 5021
Bajusová Miroslava | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bajusová Miroslava
Doktorandka 
 
miroslava.bajusova@umb.sk
117 
048 446
PhDr. Balážová Ingrid | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Balážová Ingrid
Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť, tajomníčka AS FF UMB 
Nepedagogická zamestnankyňa 
Ingrid.Balazova@umb.sk
č. 14 
048 446 7414
dr. hab. Monika Banaś | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
dr. hab. Monika Banaś
Vysokoškolská učiteľka 
Docentka 
monika.banas@umb.sk
J 008 
048 446 5122
Mgr. Juraj Bánovský, PhD. | Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Juraj Bánovský, PhD.
Výskumný pracovník 
 
juraj.banovsky@umb.sk
 
048 446 7320
Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry