Občianske združenie FILOLÓG

Kontakty 

  Orgány OZF

 2% z daní za r. 2015

Prečo dať 2% OZF

Kto odovzdá kópiu
"Vyhlásenia o poukázaní sumy"
doc. Zdenkovi Dobríkovi,
môže si čerpať 80% z poslanej sumy
na vlastné účely podľa Stanov OZF.     

 

Stanovy OZF

Členské príspevky

 Prihláška

 

 

                                                                 

                    Naša webová adresa www.ff.umb.sk/ozf
 
                zlta-modra
 Naše OZF podporuje vydávanie vedeckých časopisov
 NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/nova-filologicka-revue/
 KRITIKA PREKLADU  http://www.ff.umb.sk/veda-a-vyskum/referat-pre-edicnu-cinnost/kritika-prekladu-issn-1339-3405.html  

 

 

 

 

 

Projekt Erasmus Štátna vedecká knižnica Banskej Bystrici GAS Kariérne centrum UMB AIESEC Národné Dni Kariéry